Rodinný dom s gangom

DOM S GANGOM – VÝCHODISKO V HISTÓRII

V praxi sme neraz počuli vetu: No, ale to je príliš úzky a dlhý dom. Nikdy sa nepozerajme na samotnú proporciu, ale na šikovný návrh ako celok. V tomto prípade ide o prelnutie historickej pôdorysnej stopy starého vidieckeho domu a požiadaviek na priestorové nároky moderného užívateľa. Sme zástancovia obnovy a reštaurovania, no v tomto prípade sa pôvodný gangový dom nepodarilo zachrániť. Rozhodli sme sa aplikovať silné výrazové črty pôvodného objektu, ako jeho pôdorysnú šírku či gang lemujúci celú dĺžku fasády. Tým sme zachovali dominantný  líniový charakter domu. Všetky tieto atribúty histórie sme vložili do navrhovaného „novotvaru“, ktorý spĺňa priestorové požiadavky pre pohodlné bývanie 21. storočia. Prvé podlažie je venované dennej časti domu exponovanej do záhrady. Štíhlosť domu podporujeme centrálnym priamočiarym schodiskom, ktoré tvorí akési srdce domu. Ním prechádzame do nočnej zóny umiestnenej v podkroví. Vnútorná šírka 1.nadzemného podlažia je 4.25 metra, tak ako tomu bolo v pôvodnom dome. No šikovná dispozícia ukazuje, že jednotraktový dom je plne funkčný  pre moderného užívateľa. Úzky rozpon je taktiež staticky veľmi výhodný. Tiež vieme krásne presvetliť priestory z troch svetových strán, či dobre priečne prevetrať a nenoriť sa v hlbokých chodbách širokých domov.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA