O nás.

Sme architektonický ateliér a spoločne sa snažíme o vytvorenie dlhotrvajúcich hodnôt a prispieť k rozvoju stavebnej kultúry ako umeniu. Ateliér bol založený v roku 2015 Ing. arch. Petrom Paľkom. Odvtedy na každom novom projekte participujú interní aj externí spolupracovníci. Všetci prinášajú nové myšlienky a koncepty do našich návrhov. Vychádzame z idey, že každá stavba spoločne s jej užívateľom tvoria živý organizmus. Preto ku každému projektu pristupujeme individuálne a tvoríme ho spoločnými diskusiami s investormi.

sipka
Kancelária architekti
Kancelária architekti 2

Ing.arch. Peter Paľko
autorizovaný architekt SKA – 2658 AA
Vzdielanie :
FA čvut Praha – architektúra a urbanizmus
SVF stu Bratislava – pozemné stavby a architektúra
Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – konzervátorstvo a reštaurátorstvo historických budov

Architektúra.

Je kompozícia pozostávajúca z hmôt a tvarov, obalená materiálom, spájaná technickým detailom. Reprezentuje dobu svojho vzniku no zároveň hľadá východisko v historickom kontexte. Obzerá sa okolo seba a v reakcii na svoje okolie vytvára prostredie kde sa človek cíti dobre.

Náš štýl.

Každý ma svoj štýl/rukopis, no stále sme otvorení novým riešeniam, nápadom a otvorenej diskusii. Vychádzame zo škatuliek toho, čo je bežné, vieme sa držať pri zemi, no nebojíme sa experimentovať. Vždy však u nás vyhráva ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM či východisko v histórii. Výsledkom procesu sú ROZHODNUTIA vychádzajúce z nášho cítenia. Každé rozhodnutie si však vieme aj racionálne odôvodniť. Často v našich návrhoch preberáme staré princípy typické pre slovenskú kultúru a transformujeme ich do novodobej podoby. Celý proces znázorňujeme a približujeme na konceptoch. Je to akási obhajoba toho, ako dom vznikol.

Projekty, ktorým sa venujeme.

Malým až stredne veľkým stavbám, od rodinných domov po developerské projekty. Uprednostňujeme tvorbu komplexných riešení, od návrhu exteriéru až po interiér. Spracúvame jednotlivé architektonické fázy, od štúdie po realizačné projekty, rôznych typologických druhov či už obytných alebo komerčných objektov. Podieľame sa ako dozor priamo na stavbách. Predovšetkým nás musí zadanie baviť a osloviť. (V takom prípade sme otvorení rôznym zadaniam.)

Koncept.

Nepozerajte sa na architektúru toto sa mi páči, nepáči aj keď súčasná doba je postavená na „obálke“. Za samotným návrhom sa skrýva oveľa viac ako strohé pozretie na výstupný obrázok. Samotný návrh nemusí byť vaša šálka kávy, no pred tým ako pristúpite k hodnoteniu preštudujte si architektonický koncept. Možno názor zmeníte, napríklad: „No tak toto nie je úplne pre mňa, ale už chápem prečo to takto vyzerá a pre toto miesto sa to hodí.“

Z čoho vychádzame.

Venujeme sa dlhotrvajúcej architektúre. Každá stavba či priestor tu bude niekoľko desaťročí niekedy aj dlhšie. Vkladáme do nich veľký obnos financií a energie. Vytvárame prostredie, ktoré nás priamo či nepriamo ovplyvňuje, či už ako vlastníka, alebo okoloidúceho. Na základe toho sa potom cítime a chováme. Treba si uvedomiť, že architektúra nie je len stavba, ale aj jej bezprostredné okolie verejného či neverejného priestoru a keď sa jednotlivé časti spoja, mali by tvoriť jeden harmonický CELOK. Vtedy sa budeme všetci cítiť dobre.

Nenavrhujeme, ale hľadáme.

Každý návrh je o hľadaní. Častokrát sa nás pýtate, ako nám to napadne. Nenapadne, kľučkujeme v nekonečnom mori možností a variant. Na každom zadaní pracuje viac architektov, kde dávame hlavy dohromady, aby z nás vyšlo to najlepšie riešenie. Spoločnými diskusiami s investorom, v našom ateliéri alebo online, tvoríme, skicujeme a zahadzujeme a znova skicujeme a znova zahadzujeme, dookola až kým nepríde to riešenie s ktorým sme my ako autori aj investor stotožnení. Návrh berie do úvahy požiadavky investora, zohľadňuje jeho finančné možnosti a rešpektuje dobu svojho vzniku či okolie s ktorým komunikuje. Počet sedení nie je limitovaný. Zadaniam sa venujeme toľko, koľko je potrebné.

Dobrý vzťah s investorom.

Na úvodnom stretnutí si musíme s investorom takpovediac „sadnúť“ a rozhodnúť sa či do tohto vzťahu spolu vstúpime. Prvý krok je spoločné vytvorenie zadania. Predstavy investora o priestoroch, prevádzkach potrebných k životu, či financiách ,ktoré do realizácie chce vložiť. Ak by investor požadoval niečo, čo nie je v súlade s tým čo tvoríme, nebolo by tento proces príjemný ani pre nás ani pre investora, pravdepodobne by to nedopadlo dobre. Preto je potrebné, aby investor architektovi plne dôveroval v tom čo robí a to tvorí základný pilier vydareného projektu.

Kde pracujeme.

Prevažne stredné a západné Slovensko. No za pekným zadaním si radi spravíme výlet kdekoľvek.