cam_06

PPARCH - TVORÍME KREATÍVNE

PPArch je architektonický ateliér založený Ing.arch. Petrom Paľkom, kde v spolupráci interných aj externých kreatívcov tvoríme architektúru s dôrazom na formu a kontext. Venujeme sa prevažne obytným stavbám od rodinných domov po developerské projekty. Ako mladý ľudia sa nebojíme experimentovať a vychádzame so škatuliek to ho čo je v i bežné. Uvedomujeme si že architektúra vytvára prostredie kde trávime 95% času a vplýva nato ako sa cítime a chováme. Preto ku každému zadaniu pristupujeme individuálne.

241370493_388670502964113_111166384852625280_n

Ing.arch. Peter Paľko

architektúra a urbanismus - Fakulta architektúry ČVUT Praha
pozemné stavby a architektúra - Stavebná fakulta STU Bratislava
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo štukovej výzdoby – SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica

Copyright 2020 PParch © Všetky práva vyhradené.