RD Zvolen

Miesto: Zvolenn

Spolupráca: Peter Paľko, Eva Lukáčová,

Pozemok rodinného domu sa rozprestiera na nároží frekventovanej cesty. V blízkosti sa nachádzajú ulice s funkcionalistickou zástavbou 60 rokov, ktorá svojou kompozíciou hmoty, materiality, oplotením dodáva jasne definovaný charakter okoliu. Výrazne svahovitá parcela pozostáva z navozených sedimentov čo spôsobuje problematické založenie stavby. Celkový koncept a hlavná myšlienka vychádza z priamej polohy, ktorá je akýmsi ostrovčekom pri ceste, okolitou zástavbou a samotným zámerom návrhu. Hmota kompozične reaguje na okolitú zástavbu, vyvýšenie zdôrazňuje nárožnú polohu a umožňuje výhľad do okolia. Tvar domu vytvára intímne zátišie vo vnútri s pôvodnou zeleňou, pričom od cesty sa uzatvára a tvorí aj hlukovú bariéru.


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha