RD Dúbravy

Východiskové hmoty tvarujeme v proporciách a duchu tradičnej ludovej architektúry v danej kopcovitej krajine. Prevádzkovo navrhujeme objekt pre hospodársku časť a objekt obytnej časti. Úzke stodoly so 45° sklonom striech osádzame v súlade s okolitou zástavbou štítmi k príjazdovej ceste. Následne vkladáme novotvar dennej časti z ľahkej konštrukcie ktorý predstavuje spojnicu medzi stodolami. Objekt hospodárskej časti osádzame na vrstevnicu približne o 1.2 metra nižšie oproti nočnej časti stodoly. To nám spôsobí vertikálny zlom novotvaru dennej časti. Výškové prevýšenie nám poskytuje priestorový zážitok a zároveň netvorí vizuálnu bariéru. Reakcia na terén v písaná do interiéru pomyselne rozdeľuje obývaciu od jedálenskej zóny. Princíp návrhu je postavený na kontakte domu z exteriérom. Medzi hospodársky objekt a obytnú časť vkladáme exteriérovú krytú terasu, ktorá vytvára priehľad stavbou do krajiny. Členenie hmoty z materiálového hľadiska je z exteriéru čitateľné. Objekt hospodárskej budovy tvorí prevetrávaná fasáda z dreveným obkladom. Nočná časť klasickou vápennou omietkou. Novotvar navrhujeme z dôrazom na ľahkosť a vzdušnosť. Rozsiahle presklené plochy a oplechovanie bez murovaných častí  zmenšuje merítko stavby. Tieniace gangy z juhu a západu. Južný gang zároveň vytvára priamy prechod medzi hospodársku časťou a hlavným vstupom.

Miesto: Dúbravy

Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto