RD Dúbravy

Východiskové hmoty tvarujeme v proporciách a duchu tradičnej ludovej architektúry v danej kopcovitej krajine. Prevádzkovo navrhujeme objekt pre hospodársku časť a objekt obytnej časti. Úzke stodoly so 45° sklonom striech osádzame v súlade s okolitou zástavbou štítmi k príjazdovej ceste. Následne vkladáme novotvar dennej časti z ľahkej konštrukcie ktorý predstavuje spojnicu medzi stodolami. Objekt hospodárskej časti osádzame na vrstevnicu približne o 1.2 metra nižšie oproti nočnej časti stodoly. To nám spôsobí vertikálny zlom novotvaru dennej časti. Výškové prevýšenie nám poskytuje priestorový zážitok a zároveň netvorí vizuálnu bariéru. Reakcia na terén v písaná do interiéru pomyselne rozdeľuje obývaciu od jedálenskej zóny. Princíp návrhu je postavený na kontakte domu z exteriérom. Medzi hospodársky objekt a obytnú časť vkladáme exteriérovú krytú terasu, ktorá vytvára priehľad stavbou do krajiny. Členenie hmoty z materiálového hľadiska je z exteriéru čitateľné. Objekt hospodárskej budovy tvorí prevetrávaná fasáda z dreveným obkladom. Nočná časť klasickou vápennou omietkou. Novotvar navrhujeme z dôrazom na ľahkosť a vzdušnosť. Rozsiahle presklené plochy a oplechovanie bez murovaných častí  zmenšuje merítko stavby. Tieniace gangy z juhu a západu. Južný gang zároveň vytvára priamy prechod medzi hospodársku časťou a hlavným vstupom.

Miesto: Dúbravy

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA