Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Pôvodným zámerom, bola rekonštrukcia 100 ročného, kamenného domu. Dom sa nachádza v CHKO Poľana v obci Dúbravy časť IVINY smomentálnou stavebnou uzáverou. Vývojom sa zistilo že z hľadiskafinančných nákladov, zachovania autenticity objektu a dosiahnutiu požadovaných priestorových potrieb investora, bude najefektívnejšia obnova s citlivou dostavbou. Koncept zobrazuje celý vývoj návrhu. Konštrukčné riešenie zobrazené v portfóliu je venované len, obnove pôvodného domu. Zvolené technické riešenie vychádza a zohľadňuje zlé tepelnotechnické vlastnosti kamennej stavby. Rekonštrukcia je vždy do určitej fázy experiment a prekvapenie, na plno vecí sa príde až počas výstavby a to po odkrytí jednotlivých konštrukcií. Dôležité je uvedomiť si že užívanie starej kamennej stavby v 21. storočí je iné ako pred 100 rokmi. Preto je dôležité zvoliť správne technické a technologické riešenie so zachovaní m všetkých architektonických hodnôt, ktoré si stavba so sebou nesie. Požiadavka investor k y bola zachovať autentickosť domu s vybudovaním požadovaných priestorov. To viedlo k rozhodnutiu k vybudovaniuprí stavby a prepojenie starého a nového. V starej stavbe plne využívame pôvodný krov, ktorý spevňujeme oceľovými prvkami. Taktiež upravujeme dispozíciu a búrame v rámci prepojenia interiéru tri dverné otvory. V zásade celý starý objekt ostáva vizuálne pôvodnom znení. Nový objekt navrhujeme tak aby na starom objekte neparazitoval noZároveň vychádza z pôvodnej formy.

Miesto: Dúbravy, časť Iviny

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha