Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Pôvodným zámerom, bola rekonštrukcia 100 ročného, kamenného domu. Dom sa nachádza v CHKO Poľana v obci Dúbravy časť IVINY smomentálnou stavebnou uzáverou. Vývojom sa zistilo že z hľadiskafinančných nákladov, zachovania autenticity objektu a dosiahnutiu požadovaných priestorových potrieb investora, bude najefektívnejšia obnova s citlivou dostavbou. Koncept zobrazuje celý vývoj návrhu. Konštrukčné riešenie zobrazené v portfóliu je venované len, obnove pôvodného domu. Zvolené technické riešenie vychádza a zohľadňuje zlé tepelnotechnické vlastnosti kamennej stavby. Rekonštrukcia je vždy do určitej fázy experiment a prekvapenie, na plno vecí sa príde až počas výstavby a to po odkrytí jednotlivých konštrukcií. Dôležité je uvedomiť si že užívanie starej kamennej stavby v 21. storočí je iné ako pred 100 rokmi. Preto je dôležité zvoliť správne technické a technologické riešenie so zachovaní m všetkých architektonických hodnôt, ktoré si stavba so sebou nesie. Požiadavka investor k y bola zachovať autentickosť domu s vybudovaním požadovaných priestorov. To viedlo k rozhodnutiu k vybudovaniuprí stavby a prepojenie starého a nového. V starej stavbe plne využívame pôvodný krov, ktorý spevňujeme oceľovými prvkami. Taktiež upravujeme dispozíciu a búrame v rámci prepojenia interiéru tri dverné otvory. V zásade celý starý objekt ostáva vizuálne pôvodnom znení. Nový objekt navrhujeme tak aby na starom objekte neparazitoval noZároveň vychádza z pôvodnej formy.

Miesto: Dúbravy, časť Iviny

Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto