Súbor bytového a rodinného bývania

Aktuálna práca: 2023 – 2024

Návrh  rieši rozšírenie mestskej časti. Ide o poslednú možnú časť zastavania v rámci územného plánu mesta. Maximálne možné zahustenie územia navyšujeme zo 100 na 150 ľudí na jeden hektár. Územie je výrazne svahovité a plynulo prechádza do lesného prostredia. Ide o ukončenie mesta. Preto sme zvolili princíp roztrúsenej architektúry ako plynulý rozpad od mestského centra, kde sa vyskytujú mestské bloky až do prírodného prostredia.  Vytvárame solitérne objekty, ktoré pôsobia vizuálne nižšie a bodovo. Netvoria bariéru, pôsobia vzdušnejšie a poskytujú vizuálne priehľady do prírodného prostredia.  Striedame rôzne mierky objektov a typologických druhov stavuev, tak aby sme poskytovali ľuďom súkromie a rozmanitosť pri výbere bývania.  Navrhujeme 7 až 5 podlažné bytové domy, Nižšie radové domy a samostatné rodinné bývanie s doplnením o občiansku vybavenosť.

Bytové domy – počet bytov 350 – 450

Radové domy počet:  40

Rodinné domy počet : 30

Projekčná činnosť je zameraná na návrh urbanizmu  územia, technickej infraštruktúry, ciest a sietí, jednotlivých objektov od architektonického návrhu po realizačný projekty.


Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto