Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

Objekt bez architektonickej hodnoty sa nachádza na severe širšieho centra mesta Bánovce nad Bebravou. Tehlová stavba z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia prešla viacerými prevádzkovými či dispozičnými zmenami. Je súčasťou staticky závislého dvojobjektu. Zámerom investora bola nadstavba 3. nadzemného podlažia s vybudovaním bytu. Umiestnenie pôvodného schodiska však zapríčiňovalo kríženie prevádzok a vznik slepých nepredajných či neprenajateľných priestorov. Zásadné rozhodnutie bolo rozšírenie budovy s vybudovaním nového schodiska. To umožnilo funkčne rozdeliť objekt na samostatné nerušené prevádzky. Objekt navrhujeme ako administratívny s občianskou vybavenosťou na prízemí. V parteri je navrhovaná centrotvorná funkcia – kaviareň. Ostatné podlažia sú určené pre kancelárie. Zastavaný priestor ubratý sklenenou prístavbou nahradzujeme plne využitou pôchôdznou strešnou terasou s využitím pre širokú verejnosť ako čajovňa či na prezentačné účely. Plánovaná prístavba a nadstavba vychádza z pôvodnej hmoty objektu a vytvára prirodzené prepojenie medzi pôvodnou zástavbou. Architektonicky jasne znázorňuje dobu nášho zásahu. Výrazovo možno stavbu rozdeliť na tri odlišné hmotové či materiálové celky. Pôvodný objekt je o podlažie domurovaný v znení pôvodného (ťažkého) murovaného charakteru budovy vychádzajúci z rastra pôvodných okien a otvorov. Nová dostavba má odľahčený administratívny sklenený charakter otvorený výhľadom na centrum doplnený o rozsiahle balkónové a zároveň tieniace konštrukcie. Tretiu časť tvorí doplnenie organického tvaru strešnej nadstavby, ktorý svojimi krivkami zjemňuje nadstavený objem.

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Spolupráca: P.Paľko, S. Srnka

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha