RD Trenčín

RD TRENČÍN _ Opatová – GRADÁCIA PRIESTORU

Zadanie rodinného domu v Trenčíne predstavuje návrh, pri ktorom sme sa poriadne zapotili. Náročné stiesnené podmienky, úzka parcela, strmé terénne prevýšenie, malé odstupové vzdialenosti okolitých objektov, či normy na preslnenie/tienenie, regulačný plán a iné. Zároveň splnenie predstavy investora o celoživotnom bývaní. Toto všetko a mnoho iných parametrov, noriem, vyhlášok, požiadaviek a finančných možností musí architekt brať do úvahy pri tvorbe „obyčajného rodinného domu“, aj keď častokrát sa stáva, že hodnotenie diela zo strany neodbornej verejnosti môže znieť ako: „Taká škatuľa? Čo na tom navrhovali?“ a pod. Navrhnúť plne funkčný minimalistický dom reagujúci na okolie je veľmi náročné a jeho vonkajšia jednoduchosť vie byť, bez podrobného naštudovania konceptu, veľmi klamlivá. Z ulice rodinný dom o sebe prezrádza málo. Prakticky je priamo viditeľný len hlavný vstup a garáž. Podobný princíp bol použitý už v roku 1928 na Vile Tugendhat v Brne od slávneho architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Celé dianie sa odohráva v orientácii k záhrade a potoku lemujúcemu pozemok. Tu sa odkrýva dvojpodlažná zužujúca sa hmota. Lichobežníkovitý pôdorys objektu umožňuje plne funkčne obsadiť hmotu obytnými miestnosťami požadovanými investorom a zároveň do všetkých dostať denné osvetlenie. Z pohľadu zo záhrady zároveň lichobežníková linka v dotyku s terénom vyzdvihuje prirodzenú svahovitosť pozemku, ktorá by bola pri kolmých stenách potlačená a nečitateľná. nTakže tu máme dvojrozmerné, jednopodlažné vnímanie objektu z ulice, dvojpodlažné lichobežníkovité vnímanie zo záhrady, pričom je však stále zachovaná vonkajšia jednoduchosť s logickým, striedavým rastrom okien a plných plôch. Naopak interiér a jeho priestorové usporiadanie je pravým opakom exteriéru, čo pri prechode dovnútra pôsobí nečakane. Objekt je priestorovo veľmi hravý. Po prechode zádverím nám ponúka dve možnosti. Buď priamym schodiskom zísť jednotlivými úrovňami kuchyne a jedálne až do obývacej izby otvorenej cez celú výšku domu. Tejto dennej zóne dominuje výrazný obojstranný krb. Pocitovo tu návštevník jasne pochopí, že koncept domu je založený na jasnej GRADÁCII priestorov. Druhá časť vás nesie dlhou obslužnou pavlačou k jednotlivým izbám s výhľadom na schodisko. Pavlač ústi do pracovne komunikujúcej z celým domom s výhľadom do záhrady či galérie obývacieho priestoru. Lichobežníkovitý tvar je jasne prepísaný do jednotlivých priestorov, no dispozične sú priestory ľahko zariaditeľné. Navonok nie je vygradovaný priestor viditeľný. Fasáda si necháva svoju charizmu v jej jednoduchosti. Podporenie dvoch „svetov“ je aj materiálové. Vonkajšia jednoduchosť je obalená prírodným, miestnym kameňom z pieskovca. Vnútorná priestorová rozmanitosť a hravosť je tvorená betónovými prefabrikovanými pohľadovými panelmi. Oba materiály podporujú sochársky charakter rodinného domu.

Miesto: Trenčín – OPATOVÁ Spolupráca: Peter Paľko, Jíří Mach

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha