RD Púchov

Zadanie investora s jasnými prevádzkovými a priestorovými potrebami. Jasná pravouhlosť pozemkov s výrazným svahovaním či južným a severným výhľadom. Od začiatku navrhovania náš prístup vychádzal z kolmosti a rovnobežnosti liniek a tvarov, ktoré sa transformovali do vily, ktorej funkcionalita môže pripomínať obrazovú sieť Pieta Mondriana. Hmota domu je zvonku jasne čitateľná. Prvé podzemné podlažie (1.PP) tvorí zázemie s garážou. Prvé nadzemné podlažie (1.NP) je venované dennej časti domu s rozľahlou terasou. Vyvýšené 1.NP tvorí detské krídlo preslnené západným slnkom. Pôdorys domu je v tvare obráteného písmena T. Uhly tohto tvaru poskytujú súkromie spálni rodičov s výhľadom na les a taktiež vytvárajú s opornými múrmi akúsi bezpečnú detskú ohrádku oslnenú západným slnkom a pred hlukom mesta krytú samotnou hmotou domu.

Miesto: Púchov
Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto