RD Púchov

Zadanie investora s jasnými prevádzkovými a priestorovými potrebami. Jasná pravouhlosť pozemkov s výrazným svahovaním či južným a severným výhľadom. Od začiatku navrhovania náš prístup vychádzal z kolmosti a rovnobežnosti liniek a tvarov, ktoré sa transformovali do vily, ktorej funkcionalita môže pripomínať obrazovú sieť Pieta Mondriana. Hmota domu je zvonku jasne čitateľná. Prvé podzemné podlažie (1.PP) tvorí zázemie s garážou. Prvé nadzemné podlažie (1.NP) je venované dennej časti domu s rozľahlou terasou. Vyvýšené 1.NP tvorí detské krídlo preslnené západným slnkom. Pôdorys domu je v tvare obráteného písmena T. Uhly tohto tvaru poskytujú súkromie spálni rodičov s výhľadom na les a taktiež vytvárajú s opornými múrmi akúsi bezpečnú detskú ohrádku oslnenú západným slnkom a pred hlukom mesta krytú samotnou hmotou domu.

Miesto: Púchov
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha