RD HRIŇOVÁ III.

Kompaktný dom na úzkom pozemku využívaným, ako záhrada na pestovanie plodín. Výrazovým prvkom pozemku je jeho zadná terasová časť, ktorú sme sa v návrhu rozhodli ponechať. Pozemok čítame v dvoch rovinách.  V prvej, prednej rovinatej časti. A v druhej časti tvorenej záhradnými kaskádami. Domom rozdeľujeme  celý pozemok na tieto dve časti  predná pobytová a zadná úžitková záhrada. Predná časť je vizuálne otvorenejšia zadná poskytuje väčšie súkromie.

Princíp  návrhu je založený na centrálnom priestore v strede domu, ktorý je vyvýšený a vizuálne prepája  prednú a zadnú záhradu.Celý dom rozdeľujeme na dve hmoty. Predná s tradičnou sedlovou strechou a zadná s plochou strechou zarezávajúcou do zeleninových terás. Zadná  časť je venovaná ako zóna rodičov. Predná hmota zo sedlovou strechou  je využívaná ako denná časť s krídlom pre deti.  


Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto