RD HRIŇOVÁ III.

Poľana v obci Dúbravy časť IVINY smomentálnou stavebnou uzáverou. Vývojom sa zistilo že z hľadiskafinančných nákladov, zachovania autenticity objektu a dosiahnutiu požadovaných priestorových potrieb investora, bude najefektívnejšia obnova s citlivou dostavbou. Koncept zobrazuje celý vývoj návrhu. Konštrukčné riešenie zobrazené v portfóliu je venované len, obnove pôvodného domu. Zvolené technické riešenie vychádza a zohľadňuje zlé tepelnotechnické vlastnosti kamennej stavby. Rekonštrukcia je vždy do určitej fázy experiment a prekvapenie, na plno vecí sa príde až počas výstavby a to po odkrytí jednotlivých konštrukcií. Dôležité je uvedomiť si že užívanie starej kamennej stavby v 21. storočí je iné ako pred 100 rokmi. Preto je dôležité zvoliť správne technické a technologické riešenie so zachovaní m všetkých architektonických hodnôt, ktoré si stavba so sebou nesie. Požiadavka investor k y bola zachovať autentickosť domu s vybudovaním požadovanýc


REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

RD HRIŇOVÁ III.

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

Bytový dom pre Seniorov

Obytný súbor Slovenský grob

RD Púchov

RD Dúbravy

Radová výstavba

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto