RD Hriňová I.

Názory architektov sa líšia, často stojíme pred voľbou medzi výhľadom a oslnením. Čo je dôležitejšie? Jednotnú odpoveď nedostaneme. Navrhovaný objekt sa stretol presne v takejto situácii. Pozemok so sklonom terénu a výhľadmi orientovanými na sever. Sme názoru, že dielo by malo byť prvotne podmienené jeho reakcii na kontext miesta a vizuálnym kontaktom s okolím. Taktiež v súčasnom stave otepľovania je problémom skôr prehrievanie interiéru a následne jeho chladenie, nie vykurovanie. Navrhovaný rodinný dom doslova číta líniu vrstevníc, ktoré ho následne tvarujú. Výškové osadenie objektu vychádza z terénneho prevýšenia tak aby objem domu nenarúšal výhľad na panorámu Poľany z cesty. Zadná stena je teda pod zemou, tým umožňuje existujúcej lúke „vybehnúť“ na navrhovanú zelenú strechu. Obytné miestnosti sú orientované smerom k severnému výhľadu. No oslnenie južným slnkom je zabezpečené strešnými svetlíkmi. Za obývacou zónou navrhujeme zahĺbený dvorček, cez ktorý je zabezpečené vizuálne prepojenie s lesom a preslnenie obytnej miestnosti. Hmota domu je po celej dĺžke zalamovaná v smere vrstevníc čím docieľujeme organickejší tvar, napojenie na príjazdovú cestu, či lepšie prenesenie zemného tlaku zo svahu. Návrh predstavuje dom, ktorý z kopca vytŕča ale nie svojím objemom, či farebnosťou. Vytŕča najmä svojim nenápadným osadením do prostredia.

Miesto: Hriňová

Spolupráca: Peter Paľko, Jíří Mach

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA