RD Hriňová I.

Názory architektov sa líšia, často stojíme pred voľbou medzi výhľadom a oslnením. Čo je dôležitejšie? Jednotnú odpoveď nedostaneme. Navrhovaný objekt sa stretol presne v takejto situácii. Pozemok so sklonom terénu a výhľadmi orientovanými na sever. Sme názoru, že dielo by malo byť prvotne podmienené jeho reakcii na kontext miesta a vizuálnym kontaktom s okolím. Taktiež v súčasnom stave otepľovania je problémom skôr prehrievanie interiéru a následne jeho chladenie, nie vykurovanie. Navrhovaný rodinný dom doslova číta líniu vrstevníc, ktoré ho následne tvarujú. Výškové osadenie objektu vychádza z terénneho prevýšenia tak aby objem domu nenarúšal výhľad na panorámu Poľany z cesty. Zadná stena je teda pod zemou, tým umožňuje existujúcej lúke „vybehnúť“ na navrhovanú zelenú strechu. Obytné miestnosti sú orientované smerom k severnému výhľadu. No oslnenie južným slnkom je zabezpečené strešnými svetlíkmi. Za obývacou zónou navrhujeme zahĺbený dvorček, cez ktorý je zabezpečené vizuálne prepojenie s lesom a preslnenie obytnej miestnosti. Hmota domu je po celej dĺžke zalamovaná v smere vrstevníc čím docieľujeme organickejší tvar, napojenie na príjazdovú cestu, či lepšie prenesenie zemného tlaku zo svahu. Návrh predstavuje dom, ktorý z kopca vytŕča ale nie svojím objemom, či farebnosťou. Vytŕča najmä svojim nenápadným osadením do prostredia.

Miesto: Hriňová

Spolupráca: Peter Paľko, Jíří Mach

Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto