Radová výstavba

Návrh radovej výstavby na proporčne úzkych  lichobežníkových pozemkoch o 2. veľkostných typoch. Typ A a typ B navzájom sa striedajúcich. Na vonok objetky nepriznávajú metrážne  rozdiely jednotlivých domov a je veľmi ťažko čitateľné kto má väčší a kto menší dom, čo má za čieľ reflektovať majetkovú vyváženosť obyvateľov aj keď vnúterne sa priestory líšia.  Celá koncepcia domov je založená čo najefektívnejšie využitie južných predzáhrad, vytvorenie súrkomných terás, či zmenšenie merítka zástavby.  Severné  z cesty nástupné priestory sú stiahnuté na minimom rozrezaním hmoty aby vytvárali parkovanie vo voľnom v státi a v garáži. To sa podarilo roztryhnutím jednotlivých hmôt v polovici ich dispozícii. Na Južných stranách  medzi jednotivými domami vznikli zálivy čo umožnilo lepšie preslnenie vnútorných priestorov z dvoch strán a zároveň vznikli intímne terasy kde nevidno zo žiadných susedných parciel aj keď ste v radovej zástavbe. Na 2. nadzemných podlažiach sú umiestnené nočné čas1, ti objektov vždy na jednej polovici  roztrychnutých 1. nadzemných podlaží čo umožnilo lepšie preslnenie 2. nadzemného podlažia s vytvorením súkromných terás.  Kompozícia je založená na striedaní jednopodlažných a dvojpodlažných častí rozdrobuje  zástavbu tak aby nevytvárala obrovskú stenu ale lepšie zapasovala do merítka rodinných domov v novovznikajúcej lokalite

Miesto: Kriváň

Spolupráca: Peter Paľko,  Jíří Mach

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

RD HRIŇOVÁ III.

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

Bytový dom pre Seniorov

Obytný súbor Slovenský grob

RD Púchov

RD Dúbravy

Radová výstavba

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto