Radová výstavba

Návrh radovej výstavby na proporčne úzkych  lichobežníkových pozemkoch o 2. veľkostných typoch. Typ A a typ B navzájom sa striedajúcich. Na vonok objetky nepriznávajú metrážne  rozdiely jednotlivých domov a je veľmi ťažko čitateľné kto má väčší a kto menší dom, čo má za čieľ reflektovať majetkovú vyváženosť obyvateľov aj keď vnúterne sa priestory líšia.  Celá koncepcia domov je založená čo najefektívnejšie využitie južných predzáhrad, vytvorenie súrkomných terás, či zmenšenie merítka zástavby.  Severné  z cesty nástupné priestory sú stiahnuté na minimom rozrezaním hmoty aby vytvárali parkovanie vo voľnom v státi a v garáži. To sa podarilo roztryhnutím jednotlivých hmôt v polovici ich dispozícii. Na Južných stranách  medzi jednotivými domami vznikli zálivy čo umožnilo lepšie preslnenie vnútorných priestorov z dvoch strán a zároveň vznikli intímne terasy kde nevidno zo žiadných susedných parciel aj keď ste v radovej zástavbe. Na 2. nadzemných podlažiach sú umiestnené nočné čas1, ti objektov vždy na jednej polovici  roztrychnutých 1. nadzemných podlaží čo umožnilo lepšie preslnenie 2. nadzemného podlažia s vytvorením súkromných terás.  Kompozícia je založená na striedaní jednopodlažných a dvojpodlažných častí rozdrobuje  zástavbu tak aby nevytvárala obrovskú stenu ale lepšie zapasovala do merítka rodinných domov v novovznikajúcej lokalite

Miesto: Kriváň

Spolupráca: Peter Paľko,  Jíří Mach

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA