OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

Majitelia riešeného rodinného domu mali požiadavku malého, kompaktného domčeka, ktorý sa podarilo dosiahnuť zrekonštruovaním pôvodného objektu s minimálnym rozšírením. Úžitková plocha má 87 m2, čo je dostačujúce pre potreby rodiny. Rodinný dom nemusí mať veľkú rozlohou, aby pôsobil rodinne, práve naopak, čím menší je, tým intímnejšia a rodinnejšia atmosféra panuje.

Rodinný dom je napojený na existujúci objekt, aj preto sme sa rozhodli v novej hmote prirodzene kopírovať pôvodnú, čím sa podčiarkol dedinský ráz. Citlivým prístupom k rekonštrukcii v dedinskom prostredí dokážeme udržať ich jedinečnú atmosféru a tak uchovať aspoň tie časti, ktoré si stále zachovávajú svoju hodnotu typickosti. Pozdĺžny rodinný dom s malou verandou a štítom orientovaným kolmo na ulicu je historicky charakteristickou črtou pre túto lokalitu.

Architekti: Peter Paľko, Eva Lukáčová,


Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto