Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad BebravounnNovostavba je navrhnutá na záhrade rodného domu investorky. Zohľadňujeme myšlienku trávenia spoločných chvíľ rodičov a dieťaťa v exteriérovej spoločnej záhrade, do ktorej sa stavba otvára. Zároveň však jasne definujeme hranice týchto objektov. V oplotení no­vostavby navrhujeme vstup na pozemok. Naň nadväzuje priamočiare schodisko, ktoré nás dovedie priamo k hlavnému vstupu novo­stavby, takže súkromie rodičov ani dieťaťa nebude narušené. Strešné roviny zelenej strechy kopírujúce teréne zmeny a fasáda obalená vertikálnymi lamelami podporujú snahu o prirodzenú integráciu do záhradného prostredia. Za lamelami sa striedajú plné a presklené časti, čo nám poskytuje pri zmene dňa a noci vizuálny zážitok svetelnej hry za drevenou kulisou. Členenie objektu je jasne definované pôdorysne, či výškovo, na zónu rodičov, dennú zónu a zónu detí. Vytvárame U tvar, v zálive, ktorého vzniká intímna denná terasa.

Spolupráca: Stanislava Mozoľová





REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

RD HRIŇOVÁ III.

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

Bytový dom pre Seniorov

Obytný súbor Slovenský grob

RD Púchov

RD Dúbravy

Radová výstavba

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto