Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad BebravounnNovostavba je navrhnutá na záhrade rodného domu investorky. Zohľadňujeme myšlienku trávenia spoločných chvíľ rodičov a dieťaťa v exteriérovej spoločnej záhrade, do ktorej sa stavba otvára. Zároveň však jasne definujeme hranice týchto objektov. V oplotení no­vostavby navrhujeme vstup na pozemok. Naň nadväzuje priamočiare schodisko, ktoré nás dovedie priamo k hlavnému vstupu novo­stavby, takže súkromie rodičov ani dieťaťa nebude narušené. Strešné roviny zelenej strechy kopírujúce teréne zmeny a fasáda obalená vertikálnymi lamelami podporujú snahu o prirodzenú integráciu do záhradného prostredia. Za lamelami sa striedajú plné a presklené časti, čo nám poskytuje pri zmene dňa a noci vizuálny zážitok svetelnej hry za drevenou kulisou. Členenie objektu je jasne definované pôdorysne, či výškovo, na zónu rodičov, dennú zónu a zónu detí. Vytvárame U tvar, v zálive, ktorého vzniká intímna denná terasa.

Spolupráca: Stanislava Mozoľová

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha