Dom s átriom – dom bez hradieb

Môže byť aj kvalitný návrh architektonického diela realizačne lacný?nNiekto by na túto stavbu mohol povedať: Áno, ale taký dom musí stáť veľa peňazí. No skutočnosť je iná. Návrh átriového rodinného domu sa na prvý pohľad môže zdať ako veľkorysá, konštrukčne náročná architektúra, no opak je pravdou. Ide vlastne o bežné rodinné bývanie o úžitkovej ploche cca 120 m2. Také ako vidíme všade na okolo. Svojou veľkosťou vôbec nepredstavuje žiadny nadštandard. Zvolené úzke rozpony nosného systému sú navrhnuté na ekonomicky výhodný trámový strop plochej strechy. Návrh predstavuje, že so správnym prístupom k zadaniu môže aj s bežným rozpočtom vzniknúť dielo na prvý pohľad nevšedné. Takýto návrh sa ale musí hľadať. nMusia byť okolo každého domu betónové hradby? nParcela obkolesená rodinnými domami, pričom v súčasnej dobe každý investor chce mať na vlastnom pozemku aspoň trocha súkromia. Požiadavku na súkromie rešpektujeme, no všade navôkol vidíme stavanie hradieb, dvojmetrových oplotení, barikád. Nemyslíme si, že toto je správne riešenie – či už z ekonomického, či vizuálneho, prípadne komunitného a spoločenského hľadiska. nNávrh vychádza z požiadaviek na súkromie. Navrhujeme prízemnú kompaktnú hmotu reagujúcu na hranice pozemkov, uzatvorenú do vlastného átria. Jednotlivé časti domu tvoria úzky trakt natlačený na hranice pozemku, tak aby átrium vzniklo čo najväčšie. Narážame však na problém, že dom má síce vytvorené súkromie, no odrezáva sa od vlastnej záhrady. Preto plnú hmotu západnej časti domu nahrádzame posuvným systémom lamiel. Celý dom sa odľahčí a pri odtiahnutí lamiel záhrada vteká do átria a zabezpečuje sa lepšie preslnenie interiéru a vizuálny kontakt átria s okolím. Pri zatiahnutí lamiel sa dom uzatvorí sám do seba a vytvára nerušené súkromie.nHmotovo je dom jasne čitateľný. Každé rameno domu je venované inému využitiu. Jedno ako technické zázemie s garážou, druhé ako denná zóna a tretie ako zóna nočná.nnn

Spolupráca: Peter Paľko, Matej Mecele

Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto