Bytový blok

Koncept a myšlienka vychádza z oblasti, v ktorej je blok situovaný a je ovplyvnený typickou architektúrou okolia.nOblasť Barrandien je významná množstvom nerastného bohatstva a Smíchov je typický svojou klasickou blokovou zástavbou. Spojili sme teda tieto dva faktory miesta.Z vonkajšej strany blok komunikuje so Smíchovom a tvári sa prísnym dojmom tak, aby rešpektoval “členitosť”okolitej zástavby blokov. Vnútri porušuje akúkoľvek nadväznosť na okolie a pripomína jednotlivé krištáľové nerasty, ktoré sa rozrastajú do vnútrobloku. Pre túto navonok jednoduchú obálku rešpektujúcu okolie a vnútroblok, ktorý naopak svojimi tvarmi pôsobí nezávisle, si vyslúžil názov: „DOM DVOCH TVÁRÍ“.


Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto