Komerčná budova Sliač

Návrh predstavuje polyfunkčnú budovu nachádzajúcu sa v centrálnej mestskej zóne mesta Sliač. Zvolené tvarovanie hmoty, fasáda a materiálové riešenie vychádzajú z regulačného plánu mesta a zároveň reagujú na kontext miesta. Svojím ľahkým ustúpeným preskleným parterom ukrytým za stĺporadím priamo komunikuje s pohybom ľudí k priľahlej autobusovej zastávke a umožňuje ich prirodzený tok skrz kaviareň. Stĺporadie zároveň predstavuje akúsi pocitovo bezpečnostnú bariéru pred rušnou ulicou.
Celý objem je navrhnutý tak, aby maximálne využil riešenú parcelu, či pracoval s terénnym prevýšením pozemku. Prízemie je zo strany cesty ustúpené smerom dovnútra a dodržuje odstup od autobusového zálivu. V zadnej časti parcely ustupuje pre vytvorenie parkovacích státí. Druhé a tretie podlažie sú vykonzolované k ceste a nad parkoviská a využíva maximálnu zastavanosť pozemku.
Parter je ľahký, vzdušný, s centrotvornou funkciou kaviarne, reagujúci na zelené plochy či autobusovú zastávku. Nadzemné podlažia sú materiálovo ťažšie a striktne držia uličnú čiaru mestskej zóny. Prevádzkovo je celý objem z hľadiska funkcie vertikálne členený, hoci navrhovaná fasáda za jej oponou skrýva túto priestorovú rozmanitosť. Kaviareň presahuje z parteru do 1. nadzemného podlažia v časti od ulice. V zadnej súkromnej časti objektu navrhujeme mezonetové byty z druhého na tretie nadzemné podlažie tak, aby výhľady z bytov boli na všetky svetové strany. Byty smerom k rušivej ulici sú zasunuté smerom dovnútra s doplnením pobytových lodžií, ktoré zároveň vytvárajú hlukovú bariéru od dopravy.
Smerom k ulici je fasáda tvorená pravidelným striedaním plných stien a okenných konštrukcií, ktoré dodávajú objektu jednoduchý uniformný charakter centra mesta. Smerom od ulice je objem naopak dynamický a priestorovo hravejší.

Miesto: Sliač

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok