Bytový blok

Lokalita: Praha, Smíchov

Architekt: Ing. Arch. Peter Paľko, Šárka Tomášovká

Rok: 2015

Koncept a myšlienka vychádza z oblasti, v ktorej je blok situovaný a je ovplyvnený typickou architektúrou okolia.
Oblasť Barrandien je významná množstvom nerastného bohatstva a Smíchov je typický svojou klasickou blokovou zástavbou. Spojili sme teda tieto dva faktory miesta.

Z vonkajšej strany blok komunikuje so Smíchovom a tvári sa prísnym dojmom tak, aby rešpektoval “členitosť”okolitej zástavby blokov. Vnútri porušuje akúkoľvek nadväznosť na okolie a pripomína jednotlivé krištáľové nerasty, ktoré sa rozrastajú do vnútrobloku.
Pre túto navonok jednoduchú obálku rešpektujúcu okolie a vnútroblok, ktorý naopak svojimi tvarmi pôsobí nezávisle, si vyslúžil názov: „DOM DVOCH TVÁRÍ“.

 

Copyright 2020 PParch © Všetky práva vyhradené.