Urbanistická štúdia _ Klokoč časť Lipov int(0)

RD Púchov int(0)

Interiér RD Zvolenská Slatina int(0)

Komerčná budova Sliač int(0)

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu int(0)

RD Trenčín int(0)

RD Hriňová I. int(0)

Súbor RD – Zvolenská Slatina int(0)

Bytový blok int(0)

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou int(0)

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť int(0)

Horská chata Roháče int(0)

Obytný súbor Slovenský grob int(0)

Radová výstavba int(0)

Rodinný dom s gangom int(0)

Bytový dom pre Seniorov int(0)

RD Zvolen int(0)

Dom s átriom – dom bez hradieb int(0)

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana int(3)

RD_Hriňová II. int(2)

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR int(1)

RD HRIŇOVÁ III. int(0)

RD Dúbravy int(0)