RD_Hriňová II.

Môže byť aj kvalitný návrh architektonického diela realizačne lacný?
Niekto by na túto stavbu mohol povedať: Áno, ale taký dom musí stáť veľa peňazí. No skutočnosť je iná. Návrh átriového rodinného domu sa na prvý pohľad môže zdať ako veľkorysá, konštrukčne náročná architektúra, no opak je pravdou. Ide vlastne o bežné rodinné bývanie o úžitkovej ploche cca 120 m2. Také ako vidíme všade na okolo. Svojou veľkosťou vôbec nepredstavuje žiadny nadštandard. Zvolené úzke rozpony nosného systému sú navrhnuté na ekonomicky výhodný trámový strop plochej strechy. Návrh predstavuje, že so správnym prístupom k zadaniu môže aj s bežným rozpočtom vzniknúť dielo na prvý pohľad nevšedné. Takýto návrh sa ale musí hľadať.
Musia byť okolo každého domu betónové hradby?
Parcela obkolesená rodinnými domami, pričom v súčasnej dobe každý investor chce mať na vlastnom pozemku aspoň trocha súkromia. Požiadavku na súkromie rešpektujeme, no všade navôkol vidíme stavanie hradieb, dvojmetrových oplotení, barikád. Nemyslíme si, že toto je správne riešenie – či už z ekonomického, či vizuálneho, prípadne komunitného a spoločenského hľadiska.
Návrh vychádza z požiadaviek na súkromie. Navrhujeme prízemnú kompaktnú hmotu reagujúcu na hranice pozemkov, uzatvorenú do vlastného átria. Jednotlivé časti domu tvoria úzky trakt natlačený na hranice pozemku, tak aby átrium vzniklo čo najväčšie. Narážame však na problém, že dom má síce vytvorené súkromie, no odrezáva sa od vlastnej záhrady. Preto plnú hmotu západnej časti domu nahrádzame posuvným systémom lamiel. Celý dom sa odľahčí a pri odtiahnutí lamiel záhrada vteká do átria a zabezpečuje sa lepšie preslnenie interiéru a vizuálny kontakt átria s okolím. Pri zatiahnutí lamiel sa dom uzatvorí sám do seba a vytvára nerušené súkromie.
Hmotovo je dom jasne čitateľný. Každé rameno domu je venované inému využitiu. Jedno ako technické zázemie s garážou, druhé ako denná zóna a tretie ako zóna nočná.

Spolupráca: Peter Paľko, Matej Mecele

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha