Obytný blok_Praha

Bytový blok _Praha Smíchov

proekt 2j015

Koncept a myslienka vychádza z oblasti, v ktorej je blok situovaný a je ovplyvnený typickou architektúrou okolia. Oblasť Barrandien je významná množstvom nerastného bohatstva. Smíchov je typický svojou klasickou blokovou zástavbou. Spojili sme teda tieto dva faktory miesta. Z vonkajšej strany blok komunikuje so Smíchovom a tvári sa prísnym dojmom tak, aby rešpektoval “členitosť”okolitej zástavby blokov. Vnútri porušuje akúkoľvek nadväznosť na okolie a pripomína jednotlivé krištáľové nerasty, ktoré sa rozrastajú do vnútrobloku. Pre túto navonok jednoduchú obálku rešpektujúci okolia a vnútroblok, ktorý naopak svojimi tvarmi pôsobí nezávysle si vyslúžil názov DOM DVOCH TVÁRÍ.nnPeter Paľko, Šárka Tomášovská,

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha