Mesto a voda

Hlavnou myšlienkou projektu je poukázať na znečistené a nefunkčné pražské nábrežia a ich nové funkčné využitie. Dotyk vody a nábrežia je a bol hlavným predpokladom na vznik každého mesta. Voda je, aj bude vždy najatraktívnejším miestom, ktoré priťahuje pozornosť ľudí a ponúka rozličnú škálu rekreačného, športového či kulturného využitia.nPre dnešnú spoločnosť je riešená časť Smíchova miestom neusporiadaným a neatraktívnym. Cieľom projektu bolo zatraktívniť toto územie tak, aby tvorilo v Prahe niečo nové a pre obyvateľov zaujímavé. Ďalším problémom tejto časti mesta je doprava, ktorá je zahustená a znemožňuje priestupnosť smerom k nábrežiu.nnn[ngg src=”galleries” display=”basic_slideshow”]nRiešené územie bolo rozdelené na 2 časti. Časť historickú s chránenými pamiatkami a časť novú, kde sú objekty nefunkčné, architektonicky nevyhovujúce a nemajú žiadny pamiatkový význam.nSeverná historická časť bola doplnená o domy uzatvárajúce existujúce bloky. Priestor pred stanicou bol vyčistený, otvorený a vytvoril tak verejný priestor prepájajúci náplavku. Projekt berie ohľad aj na dopravu a to nie len na automobilovú, ale aj na lodnú dopravu, chodcov a cyklistov. Automobilová doprava je v ulici Nádražní rozšírená na 4 jazdné pruhy a ulica Strakonická sa zužuje do 2 pruhov, tak aby umožnila priestupnosť smerom k náplavke. Táto ulica je doplnená pruhom pre cyklistov s výhľadom na Vyšehrad a je v priamom kontakte s novo vytvorenou náplavkou.nV novej časti pomenovanej COMEDY ISLANDS sú navrhnuté ostrovy. Je to jeden zo spôsobov ako zvýšiť frekvenciu lodnej dopravy, ktorej je v Prahe venovaná minimálna pozornosť. V južnej časti vzniklo päť ostrovov inšpirovaných morfológiou terénu prepojené lávkami pre peších. Budovy a ostrovy zaisťujú jedinečný priehľad na Vyšehrad. Ostrovy sú vybavené podzemným parkoviskom napojeným na ulici Nádražní. Na ostrovoch sú postavené bytové domy s parterom slúžiacim k občerstveniu verejnosti. Cisárska lúka bude využívaná podobne ako dnes, ale bude poskytovať viac voľnočasového vyžitia – požičovňa lodí, camping, rybárčenie a podnn nn 


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA