FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Madagaskar je krajina so svojou jedinečnou krajinou prírodou a kultúrou. Ostrov, na ktorom sa nachádza navrhovaný rezort nie je tak poznačený ľudskou rukou a neponúka ruch veľkomesta. Práve naopak, človek tu môže načerpať pokoj a objaviť krásy okolitej prírody.

Náš návrh sa chcel tomu čo najviac prispôsobiť. Navrhujeme tvarovo jednoduché objekty, ktoré budú prevažne z prírodných a tradičných materiálov a taktiež objekty konštrukčne jednoduché, aby sme mohli čo najviac zapojiť miestnych robotníkov aj pri prácach. Objekty zároveň budú vzdušné presvetlené a čo najviac prepojené s exteriérom. V spoločenskej časti sme zvolili hlavne ľahké pavilónové prestrešenia a objekty čo najviac konštrukčne i vizuálne odľahčili.

V rámci urbanistického návrhu komplexu sme vychádzali z jestvujúcej topografie, kde sme dbali na čo najmenšie pretváranie výrazu krajiny a zvolili sme tak objekty zasadiť v rastri vrstevníc. Tým sme zároveň maximalizovali výhľady aj z objektov vzdialenejších od mora.

Celý navrhovaný komplex zahŕňa viacero typov objektov. V prvej fáze ich môžeme rozdeliť na časť súkromných víl a časť rezortu, kde nájdeme budovy polyfunkčné-prevádzkové/zážitkové až po ubytovacie apartmány rôznych veľkostí.

Komplex bude návštevníkom ponúkať rôzne možnosti trávenia času, rôzne možnosti stravovania, či rôzne veľkosti ubytovania no celý je navrhnutý tak aby hlavný komfort zabezpečovala okolitá krajina, zeleň či blízke more. Nestaviame vysoké objekty a nechceme návrhom prinášať novú kultúru. Objekty navrhujeme s plochými strechami tak aby sme  podporovali výhľady na more.

Na miestach s najmenším prevýšením sme vytvorili dve centrá-aktívnejšiu a kludovejšiu zónu. Zároveň sme tieto objekty občianskej vybavenosti umiestnili smerom do ich centier tak, aby sa hluk sústredil smerom dnu, a zabránili sme jeho šíreniu do ubytovacích častí. Všetky objekty sa otvárajú výhľadom na more. Komplex je navrhnutý tak aby obsluha prechádzala jednou hlavnou trasou a viacerými pešími priechodmi. Autá nebudú komplexom jazdiť, dopravu návštevníkom zabezpečíme menšími obslužnými vozidlami. Zóna sa ukončuje obslužnými mólami, kde sme navrhli taktiež kľudové i zážitkové časti. Jedno mólo funkčne ohraničuje pláž od rezidenčných víl, ďalšie poskytuje možnosť prechádzať sa popri pláži, či oddychovať na lehátkach, a tretie prepája občiansku vybavenosť na pláži s vybavenosťou vo vnútri areálu.

 Komplex pozostáva z nasledovných objektov:

  • rezidenčné domy – cca 40 objektov na ploche cca 26 000 m2
  • vily rezort – 28 objektov na ploche cca 17 000 m2

11x jednoizbový apartmán

12x dvojizbový apartmán

5x trojizbový apartmán

– občianska vybavenosť – 11 pavilónovm

Zastavanosť: približne 22 000m2              

Komplex tak podporí nielen turizmus v danej oblasti ale poskytne aj prácu pre jej obyvateľov a to pri výstavbe a aj neskôr pri prevádzke rezortu.


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

RD Púchov

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Slovenský grob

RD HRIŇOVÁ III.

RD hriňová III

SÚBOR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha

INTERIÉR STAVIEB SLOVENSKÁ SLATINA