Obytný súbor Slovenský grob

23 Bytových domov – 519 bytov
4 Polyfunkčné objekty – 600 m2 komerčných priestorov

Lokalita Malý Raj, ako súčasť Slovenského Grobu, je tvorená rodinnými domami v kombinácii s bytovými a čoraz viac sa rozširujúcou občianskou vybavenosťou.
V rámci plynulého rozvoja a rastu obce je samozrejmá aj ďalšia výstavba. Našou úlohou bolo navrhnutie jeho centrálnej časti tak, aby sme do návrhu vniesli kvality historických miest. Vytvorili sme zelené záhradné mesto, ktoré bude obyvateľom poskytovať dostatok zelene, parkov či ihrísk, ako aj námestia či kľudné vnútrobloky.
Celý urbanizmus je tvorený menšími bytovými domami, ktoré disponujú predzáhradkami, podzemným parkovaním a strešnými terasami. V prednej časti , kde už výstavba prebehla, sme navrhli malé obchodné námestie obklopené domami s predzáhradkami na prízemí. Jeho protipólom je spoločenské námestie, situované v kompozičnom strede lokality Malá Raj, doplnené plánovaným kostolom. Obe námestia spája chodník prechádzajúci medzi domami, záhradkami, parkami a detskými ihriskami.
Veríme že novo navrhnuté verejné priestory vytvoria príjemné prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia radi stretávať a tráviť voľný čas. (Text: Kristína Vaňová)

Spolupráca: Kristína Vaňová, Peter Paľko, Jíří Mach – BEELI.s.r.o

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok