RD Púchov

Zadanie investora s jasnými prevádzkovými a priestorovými potrebami.
Jasná pravouhlosť pozemkov s výrazným svahovaním či južným a severným výhľadom.
Od začiatku navrhovania náš prístup vychádzal z kolmosti a rovnobežnosti liniek a tvarov, ktoré sa transformovali do vily, ktorej funkcionalita môže pripomínať obrazovú sieť Pieta Mondriana.
Hmota domu je zvonku jasne čitateľná. Prvé podzemné podlažie (1.PP) tvorí zázemie s garážou. Prvé nadzemné podlažie (1.NP) je venované dennej časti domu s rozľahlou terasou. Vyvýšené 1.NP tvorí akési detské krídlo preslnené západným slnkom.
Pôdorys domu je v tvare obráteného písmena T. Uhly tohto tvaru poskytujú súkromie spálni rodičov s výhľadom na les a taktiež vytvárajú s opornými múrmi akúsi bezpečnú detskú ohrádku oslnenú západným slnkom a pred hlukom mesta krytú samotnou hmotou domu.

Miesto: Púchov

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok