RD Dúbravy

Východiskové hmoty tvarujeme v proporciách a duchu tradičnej ľudovej architektúry v danej kopcovitej krajine . Prevádzkovo navrhujeme objekt pre hospodársku časť a objekt obytnej časti. Úzke stodoly so 45° sklonom striech osádzame v súlade s okolitou zástavbou štítmi k príjazdovej ceste. Následne vkladáme novotvar dennej časti z ľahkej konštrukcie ktorý predstavuje spojnicu medzi stodolami. Objekt hospodárskej časti osádzame na vrstevnicu približne o 1.2 metra nižšie oproti nočnej časti stodoly. To nám spôsobí vertikálny zlom novotvaru dennej časti. Výškové prevýšenie nám poskytuje priestorový zážitok a zároveň netvorí vizuálnu bariéru. Reakcia na terén v písaná do interiéru pomyselne rozdeľuje obývaciu od jedálenskej zóny. Princíp návrhu je postavený na kontakte domu z exteriérom. Medzi hospodársky objekt a obytnú časť vkladáme exteriérovú krytú terasu, ktorá vytvára priehľad stavbou do krajiny. Členenie hmoty z materiálového hľadiska je z exteriéru čitateľné. Objekt hospodárskej budovy tvorí prevetrávaná fasáda z dreveným obkladom. Nočná časť klasickou vápennou omietkou. Novotvar navrhujeme z dôrazom na ľahkosť a vzdušnosť. Rozsiahle presklené plochy a oplechovanie bez murovaných častí  zmenšuje merítko stavby. Tieniace gangy z juhu a západu. Južný gang zároveň vytvára priamy prechod medzi hospodársku časťou a hlavným vstupom.

Miesto: Dúbravy

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok