Pútnické miesto

Lokalita: Praha

Architekt: Ing. Arch. Peter Paľko, Jaromír Krejčí

Rok: 2014

Projekt vychádza z podkladov architekotnickej súťaže XELLA 2015. Lokalita František v Prahe bola významné duchovné centrum, ale aj útočisko mestskej chudoby.
Projekt nadväzuje na atmosféru lokality a na odkaz svätcov, korí tu pôsobili. Dôležité bolo vytvoriť urbanisticky a architektonicky zaujímavý komplex pútnického domu a verejného priestoru.

Copyright 2020 PParch © Všetky práva vyhradené.