Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

Objekt bez architektonickej hodnoty sa nachádza na severe širšieho centra mesta Bánovce nad Bebravou. Tehlová stavba z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia prešla viacerými prevádzkovými či dispozičnými zmenami. Je súčasťou staticky závislého dvojobjektu. Zámerom investora bola nadstavba 3. nadzemného podlažia s vybudovaním bytu. Umiestnenie pôvodného schodiska však zapríčiňovalo kríženie prevádzok a vznik slepých nepredajných či neprenajateľných priestorov. Zásadné rozhodnutie bolo rozšírenie budovy s vybudovaním nového schodiska. To umožnilo funkčne rozdeliť objekt na samostatné nerušené prevádzky.
Objekt navrhujeme ako administratívny s občianskou vybavenosťou na prízemí. V parteri je navrhovaná centrotvorná funkcia – kaviareň. Ostatné podlažia sú určené pre kancelárie. Zastavaný priestor ubratý sklenenou prístavbou nahradzujeme plne využitou pôchôdznou strešnou terasou s využitím pre širokú verejnosť ako čajovňa či na prezentačné účely.
Plánovaná prístavba a nadstavba vychádza z pôvodnej hmoty objektu a vytvára prirodzené prepojenie medzi pôvodnou zástavbou. Architektonicky jasne znázorňuje dobu nášho zásahu. Výrazovo možno stavbu rozdeliť na tri odlišné hmotové či materiálové celky. Pôvodný objekt je o podlažie domurovaný v znení pôvodného (ťažkého) murovaného charakteru budovy vychádzajúci z rastra pôvodných okien a otvorov. Nová dostavba má odľahčený administratívny sklenený charakter otvorený výhľadom na centrum doplnený o rozsiahle balkónové a zároveň tieniace konštrukcie. Tretiu časť tvorí doplnenie organického tvaru strešnej nadstavby, ktorý svojimi krivkami zjemňuje nadstavený objem.

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok