Obytný blok_Praha

Bytový blok _Praha Smíchov

proekt 2j015

Koncept a myslienka vychádza z oblasti, v ktorej je blok situovaný a je ovplyvnený typickou architektúrou okolia. Oblasť Barrandien je významná množstvom nerastného bohatstva. Smíchov je typický svojou klasickou blokovou zástavbou. Spojili sme teda tieto dva faktory miesta. Z vonkajšej strany blok komunikuje so Smíchovom a tvári sa prísnym dojmom tak, aby rešpektoval “členitosť“okolitej zástavby blokov. Vnútri porušuje akúkoľvek nadväznosť na okolie a pripomína jednotlivé krištáľové nerasty, ktoré sa rozrastajú do vnútrobloku. Pre túto navonok jednoduchú obálku rešpektujúci okolia a vnútroblok, ktorý naopak svojimi tvarmi pôsobí nezávysle si vyslúžil názov DOM DVOCH TVÁRÍ.

Peter Paľko, Šárka Tomášovská,

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok