Mesto a voda

Lokalita: Praha

Architekt: Ing. Arch. Peter Paľko, Jana Tichá

Rok: 2015

Hlavnou myšlienkou projektu je poukázať na znečistené a nefunkčné pražské nábrežia a ich nové funkčné využitie. Dotyk vody a nábrežia je a bol hlavným predpokladom na vznik každého mesta. Voda je, aj bude vždy najatraktívnejším miestom, ktoré priťahuje pozornosť ľudí a ponúka rozličnú škálu rekreačného, športového či kulturného využitia.
Pre dnešnú spoločnosť je riešená časť Smíchova miestom neusporiadaným a neatraktívnym. Cieľom projektu bolo zatraktívniť toto územie tak, aby tvorilo v Prahe niečo nové a pre obyvateľov zaujímavé. Ďalším problémom tejto časti mesta je doprava, ktorá je zahustená a znemožňuje priestupnosť smerom k nábrežiu.


Riešené územie bolo rozdelené na 2 časti. Časť historickú s chránenými pamiatkami a časť novú, kde sú objekty nefunkčné, architektonicky nevyhovujúce a nemajú žiadny pamiatkový význam.
Severná historická časť bola doplnená o domy uzatvárajúce existujúce bloky. Priestor pred stanicou bol vyčistený, otvorený a vytvoril tak verejný priestor prepájajúci náplavku. Projekt berie ohľad aj na dopravu a to nie len na automobilovú, ale aj na lodnú dopravu, chodcov a cyklistov. Automobilová doprava je v ulici Nádražní rozšírená na 4 jazdné pruhy a ulica Strakonická sa zužuje do 2 pruhov, tak aby umožnila priestupnosť smerom k náplavke. Táto ulica je doplnená pruhom pre cyklistov s výhľadom na Vyšehrad a je v priamom kontakte s novo vytvorenou náplavkou.
V novej časti pomenovanej COMEDY ISLANDS sú navrhnuté ostrovy. Je to jeden zo spôsobov ako zvýšiť frekvenciu lodnej dopravy, ktorej je v Prahe venovaná minimálna pozornosť. V južnej časti vzniklo päť ostrovov inšpirovaných morfológiou terénu prepojené lávkami pre peších. Budovy a ostrovy zaisťujú jedinečný priehľad na Vyšehrad. Ostrovy sú vybavené podzemným parkoviskom napojeným na ulici Nádražní. Na ostrovoch sú postavené bytové domy s parterom slúžiacim k občerstveniu verejnosti. Cisárska lúka bude využívaná podobne ako dnes, ale bude poskytovať viac voľnočasového vyžitia – požičovňa lodí, camping, rybárčenie a pod

 

Copyright 2020 PParch © Všetky práva vyhradené.