Horská chata

Lokalita: Roháče, Spálená

Architekt: Ing. Arch. Peter Paľko,

Rok: 2014

Zadaním bolo vytvoriť štúdiu horskej chaty nachádzajúcej sa vo vysokohorskom prostredí Spálenej doliny v Západných Tatrách východne od obce Zuberec. Objekt bol navrhovaný ako východiskový bod pre vysokohorskú turistiku a skialpinizmus. Keďže je chata situovaná na vrcholovej stanici lyžiarskeho strediska Roháče-Spálená, pri štúdii sa tiež uvažovalo s využitím pre samotných lyžiarov a pracovníkov horskej služby. Zabezpečenie stravovacej funkcie bolo navrhnuté formou samoobslužnej jedálne s kapacitou 60 – 80 stoličiek. Do návrhu bolo zahrnuté aj ubytovanie pre 20 hostí. 

Celková hmota, jej osadenie v priestore či použité materiály boli prispôsobené prostrediu Tatranského národného parku a klimatickým podmienkam v danej oblasti.Zvolenými materiálmi sme sa snažili o splynutie objektu s prostredím takým spôsobom, aby ľudský zásah bol čo najmenej čitateľný v chránenej oblasti. Zároveň sme sa snažili o rešpektovanie zanechaného kultúrneho dedičstva a tradícii a prepojenie moderného tvaru s prvkami drevenej dedinskej architektúry.

Vnútorná dispozícia vyplýva z funkcie a orientácie na svetové strany. Veľký dôraz sa kládol na výhľady cez transparentné plochy ako z jedálenskej časti, tak i z izieb ubytovaných hostí. 

Dominantou chaty je vyhliadková terasa, z ktorej je zaručený nezabudnuteľný panoramatický obraz prírody. Pozornosť bola takisto venovaná navrhnutým skladbám drevenej stĺpikovej konštrukcie a nízkoenergetickému konceptu s využitím alternatívnych zdrojov energie ako napríklad slnečné žiarenie.

Copyright 2020 PParch © Všetky práva vyhradené.