Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Novostavba je navrhnutá na záhrade rodného domu investorky. Zohľadňujeme myšlienku trávenia spoločných chvíľ rodičov a dieťaťa v exteriérovej spoločnej záhrade, do ktorej sa stavba otvára. Zároveň však jasne definujeme hranice týchto objektov. V oplotení no­vostavby navrhujeme vstup na pozemok. Naň nadväzuje priamočiare schodisko, ktoré nás dovedie priamo k hlavnému vstupu novo­stavby, takže súkromie rodičov ani dieťaťa nebude narušené. Strešné roviny zelenej strechy kopírujúce teréne zmeny a fasáda obalená vertikálnymi lamelami podporujú snahu o prirodzenú integráciu do záhradného prostredia. Za lamelami sa striedajú plné a presklené časti, čo nám poskytuje pri zmene dňa a noci vizuálny zážitok svetelnej hry za drevenou kulisou. Členenie objektu je jasne definované pôdorysne, či výškovo, na zónu rodičov, dennú zónu a zónu detí. Vytvárame U tvar, v zálive, ktorého vzniká intímna denná terasa.

Spolupráca: Stanislava Mozoľová

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok