Dom s átriom – dom bez hradieb

Môže byť aj kvalitný návrh architektonického diela realizačne lacný?
Niekto by na túto stavbu mohol povedať: Áno, ale taký dom musí stáť veľa peňazí. No skutočnosť je iná. Návrh átriového rodinného domu sa na prvý pohľad môže zdať ako veľkorysá, konštrukčne náročná architektúra, no opak je pravdou. Ide vlastne o bežné rodinné bývanie o úžitkovej ploche cca 120 m2. Také ako vidíme všade na okolo. Svojou veľkosťou vôbec nepredstavuje žiadny nadštandard. Zvolené úzke rozpony nosného systému sú navrhnuté na ekonomicky výhodný trámový strop plochej strechy. Návrh predstavuje, že so správnym prístupom k zadaniu môže aj s bežným rozpočtom vzniknúť dielo na prvý pohľad nevšedné. Takýto návrh sa ale musí hľadať.
Musia byť okolo každého domu betónové hradby?
Parcela obkolesená rodinnými domami, pričom v súčasnej dobe každý investor chce mať na vlastnom pozemku aspoň trocha súkromia. Požiadavku na súkromie rešpektujeme, no všade navôkol vidíme stavanie hradieb, dvojmetrových oplotení, barikád. Nemyslíme si, že toto je správne riešenie – či už z ekonomického, či vizuálneho, prípadne komunitného a spoločenského hľadiska.
Návrh vychádza z požiadaviek na súkromie. Navrhujeme prízemnú kompaktnú hmotu reagujúcu na hranice pozemkov, uzatvorenú do vlastného átria. Jednotlivé časti domu tvoria úzky trakt natlačený na hranice pozemku, tak aby átrium vzniklo čo najväčšie. Narážame však na problém, že dom má síce vytvorené súkromie, no odrezáva sa od vlastnej záhrady. Preto plnú hmotu západnej časti domu nahrádzame posuvným systémom lamiel. Celý dom sa odľahčí a pri odtiahnutí lamiel záhrada vteká do átria a zabezpečuje sa lepšie preslnenie interiéru a vizuálny kontakt átria s okolím. Pri zatiahnutí lamiel sa dom uzatvorí sám do seba a vytvára nerušené súkromie.
Hmotovo je dom jasne čitateľný. Každé rameno domu je venované inému využitiu. Jedno ako technické zázemie s garážou, druhé ako denná zóna a tretie ako zóna nočná.

Spolupráca: Peter Paľko, Matej Mecele

Copyright 2022 PParch © Všetky práva vyhradené | Design and development by SAMP brand, tvorba moderných web stránok